Vinski putevi

Vinske puteve Vojvodine čine: Put vina Fruška gora, Put vina Palić ili Peščani put vina,  Put vina Vršac  ili Južnobanatski put vina.

dalje...

Programi putovanja

Fruškogorsko vinogorje, jedno od najpoznatijih u ovom delu Evrope, nudi izuzetna i nadaleko čuvena vina...

dalje...

Vinoteka

Vinoteka VINA VOJVODINE je vojvođanska kuća  vina i služi za upoznavanje svih značajnih vinara sa područja Vojvodine.

dalje...

Vino

In vino veritas je stara latinska izreka koja kaže da je u vinu istina. Vino dragi moj, i istina su stari prijatelji Vino je ogledalo ljudske duše. Zato nijedno drvo Pre loze nemoj posaditi.

O vinima su rekli:

Vino je od svih pića najkorisnije, od svih lekova najukusnije, od sve hrane najprijatnije. (Plutarh)

Kad vino rodi i žene rađaju. (Narodna poslovica)

Ko je pronašao vino, ako nije u raju, onda mu je vrlo blizu. (Italijanska poslovica)

Vino je lek starosti, veselje mladosti. (August Šenoa)