RED VITEZOVA VINA“ PROBUS „NOVI SAD


Konkurs za izložbu fotografija „LOZA I VINO“


Izložba će se održati u periodu 25-31.12.2022. godine u sali Tribine mladih Kulturnog centra Novog Sada, Katolička porta 5.

 

Autori mogu da konkurišu sa crno-belim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa  maksimalno 5 fotografija.

Fotografije se šalju na adresu konkursi@probus.rs u rezoluciji od koje  mogu da se urade kvalitetne fotografije veličine 30x45 cm.

Rok za slanje radova je 15.12.2022. godine. 

 Prilikom slanja fotografija obavezno upisati :

-ime i prezime autora i naziv fotografije,

-mesto i država prebivališta,

-adresa elektronske pošte

Slanjem radova na konkurs podrazumeva se da je učesnik saglasan 

da se lični podaci mogu kosristi u svrhu foto konkursa „Loza i vino“, 

da ustupa fotografije čiji je vlasnik autorskih prava na slobodno korišćenje Redu vitezova vina „Probus „ za potrebe foto konkursa i promociju istog.

Svaki učesnik konkursa mora biti autor fotografije koju šalje na konkurs.

Organozator se obavezuje da , u slučaju korišćenja fotografija, vidljivo označi autora.

 

U Novom Sadu 26.11.2022. godine

Novi Sad, Mite Ružića 2, 063/429-764, www.vinavojvodine.com,

e-mail :konkursi@probus.rs